kpopolttoöljy.fi
SUOMEKSI

Rättsligt meddelande som gäller Handelslaget KPO:s webbsidor om försäljning av brännolja

Webbsidorna är i sin helhet Handelslaget KPO:s egendom. Gällande allt material som finns på webbsidorna är kopiering, användning, nyproduktion och överlåtelse till tredje part förbjuden utan separat skriftligt tillstånd som på förhand har erhållits från Handelslaget KPO.

Handelslaget KPO förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande lägga ner sina webbsidor eller att ändra serviceutbudet eller sina webbsidor eller de villkor som gäller dem.

Webbsidorna har utarbetats för att betjäna Handelslaget KPO:s kunder i informativt syfte, och Handelslaget KPO svarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av användning av uppgifter som finns på sidorna eller till följd av användning av servicen.

 

 

Kontaktuppgifter

Handelslaget KPO
PB 516
67101 Kokkola

Telefontjänst för brännolja (må-fre kl. 8-16)
0800 105598

KPO

Handelsaget KPO är ett regionalt företag som ägs av dess kunder. Med sin årliga försäljning på över 800 miljoner euro är Handelslaget KPO ett av de största regionhandelslagen i Finland. Verksamhetsområdet omfattar de ekonomiska regionerna Ylivieska, Karleby, Jakobstad och Vasa. Affärsverksamheten består av market- och bränslehandel, rese- och förplägnadshandel samt bilhandel. Handelslaget KPO har över 120 000 ägarkunder.

Copyright © Handelsaget KPO | Ansvarsbegränsning | Förverkligande Galaxo Oy