kpopolttoöljy.fi
SUOMEKSI

Leveransvillkor

På leveransen tillämpas beställningsdagens pris.

Minimibeställningen är 1 000 liter. Om leveransmängden blir mindre än 1 000 liter, debiteras ett småleveranstillägg på 30 €.

Den vanliga leveranstiden är 0-5 arbetsdagar.

Transportföretaget och säljaren har rätt att låta bli att leverera, ifall

  • kundens oljeutrustning inte uppfyller bestämmelserna, t.ex. om överfyllnadsskyddet saknas eller ej fungerar
  • tankbilen ej har obehindrat och säkert tillträde till lossningsplatsen
  • på lossningsplatsen råder brister som äventyrar säkerheten.

Brännoljan faktureras till kunden. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Fakturan kan betalas i 1-3 månadsrater.

Då betalningen sker i flera rater, förfaller den första raten 14 dagar från fakturans datum, och följande rater 30 dagar från den föregående raten. Faktureringstillägget är 5 € / rat.

Kundens kredituppgifter kontrolleras i Suomen Asiakastieto Oy:s databas. Om kunden har betalningsanmärkningar, har säljaren rätt att kräva förskottsbetalning. I sådana fall kontaktas kunden.

Säljaren svarar inte för skador som följer av att kunden har gett säljaren felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom svarar säljaren inte för skador som har uppstått på grund av felaktig upplagring eller hantering eller av föroreningar i kundens cistern.

Eventuella anmärkningar skall reklameras inom 8 dygn efter leveransen.

Kontaktuppgifter

Handelslaget KPO
PB 516
67101 Kokkola

Telefontjänst för brännolja (må-fre kl. 8-16)
0800 105598

KPO

Handelsaget KPO är ett regionalt företag som ägs av dess kunder. Med sin årliga försäljning på över 800 miljoner euro är Handelslaget KPO ett av de största regionhandelslagen i Finland. Verksamhetsområdet omfattar de ekonomiska regionerna Ylivieska, Karleby, Jakobstad och Vasa. Affärsverksamheten består av market- och bränslehandel, rese- och förplägnadshandel samt bilhandel. Handelslaget KPO har över 120 000 ägarkunder.

Copyright © Handelsaget KPO | Ansvarsbegränsning | Förverkligande Galaxo Oy