Rättsligt meddelande som gäller Handelslaget KPO:s webbsidor om försäljning av brännolja

Webbsidorna är i sin helhet Handelslaget KPO:s egendom. Gällande allt material som finns på webbsidorna är kopiering, användning, nyproduktion och överlåtelse till tredje part förbjuden utan separat skriftligt tillstånd som på förhand har erhållits från Handelslaget KPO.

Handelslaget KPO förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande lägga ner sina webbsidor eller att ändra serviceutbudet eller sina webbsidor eller de villkor som gäller dem.

Webbsidorna har utarbetats för att betjäna Handelslaget KPO:s kunder i informativt syfte, och Handelslaget KPO svarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av användning av uppgifter som finns på sidorna eller till följd av användning av servicen.

Handelslaget KPO ställer innehållet på sina sidor till sina kunders förfogande i sådant skick som det befinner sig men ansvarar inte för att informationen på sidorna stämmer och tar inte heller ansvar för det material som man får upp via länkar som uppges på sidorna.

På Handelslaget KPO:s sidor har vi sammanställt information om hur dataskyddet sköts. På sidorna hittar du information om dataskyddets principer, om hanteringen av personuppgifter, om dina rättigheter, om cookies samt ytterligare uppgifter om kontaktuppgifter och personregister.