Leveransvillkor

På leveransen tillämpas beställningsdagens pris. I literpriset ingår frakt och moms (24%).

Minimibeställningen är 1 000 liter. Om leveransmängden blir mindre än 1 000 liter, debiteras ett småleveranstillägg på 50 €.

Den vanliga leveranstiden är 0-5 arbetsdagar. Heldagar och söckenhelger kan göra leveranstiden längre.
Transportföretaget och försäljaren har rätt att vägra leverera olja om

  • kundens utrustning inte är i sådant skick som föreskrifterna kräver, t.ex. om överfyllnadsskyddet inte fungerar, om överfyllnadsskydd saknas helt eller om camlock-/snabbkoppling saknas
  • kunden anväder klokoppling
  • tankbilen ej har obehindrat och säkert tillträde till lossningsplatsen
  • på lossningsplatsen råder brister som äventyrar säkerheten.

I ovan nämnda fall debiterar vi en avgift på 50€ för obefogat besök.

Säljaren svarar inte för skador som följer av att kunden har gett säljaren felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom svarar säljaren inte för skador som har uppstått på grund av felaktig upplagring eller hantering eller av föroreningar i kundens cistern.

Brännoljan faktureras till kunden. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Fakturan kan betalas i 1-3 månadsrater.

Då betalningen sker i flera rater, förfaller den första raten 14 dagar från fakturans datum, och följande rater 30 dagar från den föregående raten. Faktureringstillägget är 5 € / rat.

Kundens kredituppgifter kontrolleras i Bisnodes databas. Om kunden har betalningsanmärkningar har försäljaren rätt att kräva betalning i förskott. Kunden måste då vara i kontakt med försäljaren via nummer 0800 105 598.

När en ny beställning görs måste gamla förfallna betalningsrater vara betalda.

Ett automatiskt textmeddelande informerar ungefär ett dygn på förhand om att leveransen kommer.

Om chauffören inte får kontakt med en kund som har bett hen ringa upp kan beställningen inte levereras.

Eventuella anmärkningar skall reklameras inom 8 dygn efter leveransen.

Leveransvillkor (pdf)