Produktuppgifter

Alla beställningsbara kvaliteter är svavelfria, lätta brännoljor för uppvärmning av fastigheter och för arbetsmaskiner.

POK -3/-8 (svavelfri lätt brännolja sommarkvalitet, lägsta förvaringstemperatur -53°C / lägsta brukstemperatur -8 °C)

POT -29/-34 (svavelfri lätt brännolja vinterkvalitet, lägsta förvaringstemperatur -29 °C / lägsta brukstemperatur -34 °C)

Säkerhetsdatablad